Historie ANW

Tot 2009 verliepen de adopties vanuit de USA via deelbemiddeling. Dit betekende dat Aspirant Adoptief Ouders (AAO's) na toestemming vanuit een Nederlandse vergunninghouder alles zelf met de USA contacten regelden.

In 2009 heeft de Nederlandse politiek besloten dat deelbemiddeling op de VS niet langer mogelijk was. Dit kwam destijds omdat er door de deelbemiddelingssituatie weinig zicht was op hoe de adopties precies verliepen. Mede hierom werd vaak gedacht ‘dat het allemaal niet klopte’. Vanaf dat moment bleef het lange tijd onzeker hoe de USA adoptieprocedures vorm zouden krijgen, waarbij er op een bepaald moment vanuit zowel Michael Goldstein als Adoption ARC - contacten die van oudsher procedures bemiddelden voor de interlandelijke adoptie naar Nederland - werd aangegeven dat het niet zou gaan lukken met de bestaande vergunninghouders. Dat zou het einde zijn geweest van de adopties uit de USA.

In de tussentijd heeft de Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie (CA) de volledige bemiddelingstaak voor deze contacten waargenomen. Echter, de taak van de CA is niet het uitvoeren van adoptieprocedures, maar toezicht houden op vergunning- houders. Deze situatie was dan ook eindig en betekende dat de bemiddelingen vanuit de USA zouden stoppen.

Een aantal adoptief ouders vonden dat dit niet mocht gebeuren en hebben vrijwillig en in hun vrije tijd een vergunninghouder opgericht, de vergunningaanvraag gedaan, toestemming gevraagd om voor de USA te mogen bemiddelen in zowel Nederland als in de USA en vervolgens de samenwerkingsonderhandeling gevoerd met zowel ARC als Goldstein.

Dat heeft erg veel tijd, energie en inzet gekost maar het is niet onbeloond gebleven; door de tussenkomst van ANW zijn er vandaag überhaupt nog adopties uit de USA mogelijk. Voor hetero stellen, alleen aanvragers én voor paren van gelijkgeslacht!