Start

Na het aanvragen van een B.K.A. nummer bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het volgen van de verplichte voorlichtingsbijeenkomsten via Stichting Adoptievoorzieningen en het voeren van een aantal gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming, ontvangt u - al dan niet - een beginseltoestemming voor adoptie.

Indien de keuze gemaakt wordt voor een Amerikaanse procedure via A New Way, kunt u een verzoek indienen bij het Ministerie om de beginseltoestemming en het gezinsrapport naar ons te laten versturen. Stuur ons dan ook even een mail om aan te geven dat dit gaat gebeuren zodat wij de nodige contactgegevens hebben! Zodra wij de BT en het gezinsrapport in ons bezit hebben, nemen we contact met u op en plannen we een afpraak in voor een intakegesprek. Dit duurt gemiddeld twee weken voordat u bij ons op intakegesprek kan komen.