Algemeen

Een USA adoptieprocedure is een erg bijzondere en waardevolle manier om een kind te adopteren, maar ook een erg emotionele, onzekere, kostbare en soms risicovolle procedure.

Bijzonder omdat binnen de USA adopties de adoptiedriehoek daadwerkelijk tot uiting komt. De biologische familie heeft een grote stem in daar waar het kind terecht komt en speelt vaak een blijvende rol in het leven van het adoptie gezin. Waardevol omdat je als adoptie ouder de procedure nauwgezet volgt en meemaakt. Hierdoor kun je je toekomstige adoptiekind erg veel over zijn of haar adoptie, afkomst & achtergrond vertellen.

Emotioneel omdat het open karakter van de adoptieprocedure veel inlevingsvermogen vraagt voor de achtergrond en leefsituatie van de biologische ouder(s). Onzeker omdat er in veel gevallen sprake is van een zogenaamde intended match. Dit betekent dat een biologische moeder het adoptie gezin kiest wanneer zij nog zwanger is en niet altijd met haar adoptieplannen door kan/wil gaan na de bevalling. Kostbaar en risicovol omdat de adoptie niet door kan gaan en hier kosten aan zijn verbonden. Het financiele risico als de match niet doorgaat is bij het aangaan van de intended match inzichtelijk. 

Tijdens onze orientatie bijeenkomsten en tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op al deze aspecten.