Risico's & Kosten

Vanzelfsprekend moeten alle adopties aan strenge internationale eisen voldoen. De eisen worden ook steeds verder aangescherpt. Dat brengt werk en dus ook kosten met zich mee. Zeker in een westers land als Amerika.

Door de hoge juridische kosten in de USA zijn deze adopties een kostbare aangelegenheid. De kosten per plaatsing verschillen sterk, afhankelijk van de staat van herkomst en de achtergrond van het betrokken kindje, tijdstip van intended match, noodzakelijke (medische) kosten etcetera.

Om te voorkomen dat hierover misverstanden ontstaan het volgende;

  • In de USA worden de juridische kosten, de begeleidingskosten en de eventuele noodzakelijke (medische) kosten goedgekeurd door de rechtbank van de staat van herkomst. Dat gebeurt bij elke adoptiezaak afzonderlijk en opnieuw. 
  • Adoptiebureau’s in de USA hebben (net als in Nederland) een vergunning nodig. Die wordt afgegeven, gecontroleerd en onderdeel van deze procedure is de goedkeuring van de zogenaamde “agency fees”.
  • Ook ANW en het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijkt en beoordeeld elke adoptiezaak. Zo nodig worden er aanvullende vragen gesteld over bijvoorbeeld de fees en kosten voordat er een definitieve goedkeuring wordt gegeven.

Waar komt het op neer?

  • De bijdrage aan Nederlandse zijde bedragen per 01 januari 2017 bij A New Way 9300 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 1. 1000 euro voor het intakegesprek 2. na acceptatie door ANW 8.300 euro bij inschrijving. De bedragen zijn exclusief,  langjarige opslag van het kind dossier, vertaalkosten, kosten voor leges, legalisatiekosten en eventueel aanvullende advocaatkosten in Nederland indien er een adoptie naar Nederlands recht moet plaats te vinden. Het bedrag is inclusief 250,- voor bankkosten en fedexkosten voor wettelijke documenten. Wij kunnen deze kosten alleen zo (relatief) laag houden als AAO's zelf zich zo actief mogelijk met hun procedure bezig houden. Hier lees je meer over onze werkwijze en en opzet.
  • Indien AAO's besluiten te stoppen met de adoptieprocedure (om welke reden dan ook) zal er GEEN restitutie plaatsvinden. 
  • De specifieke kosten van een USA adoptieprocedure verschillen per case. AAO's kunnen contact met ons opnemen en/of de flyer 'basisinformatie' aanvragen voor meer informatie en inzicht. Daarnaast zullen de kosten ook uitgebreid besproken worden tijdens de intake.
  • Gezien recente cijfers is er in 15-20% van de gevallen sprake van een intended match die uiteindelijk niet tot een plaatsing komt. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn case afhankelijk, maar bij het aangaan van een intended match zijn deze kosten inzichtelijk.