Reactie Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

Reactie Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

De RSJ heeft op 02 november jl. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd over interlandelijke adoptie. Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen te beschermen dan interlandelijke adoptie schrijven zij in hun rapport. In de media is metname naar buiten gebracht dat de RSJ adviseert te stoppen met interlandelijke adoptie. Het advies en de media aandacht hebben geleid tot veel vragen van AAO’s over de gevolgen voor hun procedure en over de zinvolheid van het evntueel starten van een procedure.

Het advies vand e RSJ verandert vooralsnog niets aan de lopende procedures. Het staat ouders ook niet in de weg om een adoptieprocedure te starten als zij dat willen. De RSJ heeft een advies uitgebracht aan de Staatssecretaris van VenJ, die zich hier momenteel op beraadt. Naar verwachting zal hij begin 2017 met een reactie komen en dit aan de Tweede Kamer sturen.

Namens,

De Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden