Reactie van de gezamenlijke vergunninghouders op uitzending Arena

Reactie van de gezamenlijke vergunninghouders op uitzending Arena

In reactie op de uitzending van Arena van deze woensdag (3 december 2014) geven de gezamenlijk vergunninghouders de volgende verklaring af:

De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben besloten niet in te gaan op de uitnodiging van het discussieprogramma Arena. De omdat de opzet van het programma waarbij een discussie tussen voor- en tegenstanders interlandelijke adoptie wordt beoogd en waarbij door de kijkers wordt gestemd. Dit past niet bij de wijze waarop de vergunninghouders vanuit hun rol willen spreken over het onderwerp adoptie.

Bij adoptie staat het belang van individuele kwetsbare kinderen, waarvan de biologische ouders niet langer voor hen kunnen, willen of mogen zorgen, centraal. In elke afzonderlijke adoptieprocedure wordt steeds weer opnieuw bekeken, gewogen, beoordeeld en gecontroleerd of het belang van het betrokken kind met interlandelijke adoptie kan worden gediend. Dit gegeven betekent dat vergunninghouders niet a priori voor- of tegenstanders van inderlandelijke adoptie in het algemeen kunnen noch willen zijn; er wordt telkens opnieuw een individuele afweging gemaakt.

Deze afweging wordt gemaakt binnen de kaders van nationale- en internationale Verdragen en wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn het Haags Adoptieverdrag, de beide uitgebreide Guides to good practice die bij dit Verdrag horen, de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) en het Kwaliteitskader interlandelijke adoptie.

Met adoptie zijn vooral en bovenal ook de individuele emoties van adoptiekinderen, biologische ouders en adoptieouders gemoeid. Hiervoor sluit niemand in het adoptieveld zijn ogen. Wij zullen de discussie dus met belangstelling volgen.

Namens de vergunninghouders interlandelijke adoptie,

Adoptiestichting A New Way, Stichting Afrika, Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, Meiling & de Nederlandse Adoptie Stichting.