Oriënterend

Oriënterend

Een USA-adoptieprocedure is een erg bijzondere en waardevolle manier om een kind te adopteren, maar kan ook een erg emotioneel, kostbaar en soms onzeker traject zijn.

De procedure is bijzonder omdat binnen de USA-adopties de adoptiedriehoek daadwerkelijk tot uiting komt: de biologische familie heeft een grote stem in waar het kind terechtkomt en speelt vaak een blijvende rol in het leven van het adoptiegezin. Waardevol omdat je als adoptieouder de procedure nauwgezet volgt en meemaakt. Hierdoor kun je je toekomstige adoptiekind erg veel over zijn of haar adoptieproces, afkomst en achtergrond vertellen. Emotioneel omdat het open karakter van de adoptieprocedure voor, tijdens en na de adoptie veel sensitiviteit en inlevingsvermogen vraagt voor de achtergrond en leefsituatie van de biologische ouder(s). Kostbaar omdat de USA een westers land is met westerse kwaliteitsmaatstaven, westerse opleidingsniveaus en westerse kostenniveaus. En soms onzeker omdat er sprake kan zijn van een zogenaamde ‘intended’ match. Dit betekent dat een biologische moeder gedurende haar zwangerschap de opties voor haar kind verkent met professionele begeleiding van organisaties in de USA. Wanneer adoptie de beste optie is, kiest zij vaak al tijdens de zwangerschap het gezin dat past bij de achtergronden en dat zij het beste vindt. Soms blijkt voor of na de bevalling dat de biologische moeder niet met de adoptieplannen door kan of wil gaan. Dat is een emotioneel en financieel risico. Het financiële risico als de intended match niet doorgaat, is bij het aangaan van de intended match overigens inzichtelijk.

Tijdens onze oriëntatiebijeenkomsten en tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op al deze aspecten. Zie onze agenda voor de komende bijeenkomsten.