Goede vragen

Goede vragen

Regelmatig ontvangen wij vragen van (oriënterende) aspirant adoptieouders. Hieronder de meest gestelde vragen.

Wij hebben bijna 200 kinderen geplaatst. We werken met de vier grootste USA-contacten die van oudsher vele interlandelijke adopties hebben bemiddeld naar Nederland. Voor de laatste stand van zaken, kunnen jullie ons altijd mailen.

Ja dat is mogelijk. De jongste partner moet dan wel jonger zijn dan 40 en je dient hiervoor de beginseltoestemming op naam van de jongste partner te zetten. Dit kan via een verzoek bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Neem even contact met ons op om jullie individuele mogelijkheden te bespreken.

Als vergunninghouder handelen we altijd in het belang van het kind. Om die reden kijken wij altijd erg zorgvuldig en genuanceerd naar aspirant adoptieouders die zich bij ons melden met een medische aandoening. Er zijn ook bepaalde voorwaarden waaraan AAO’s moeten voldoen. Dit om te voorkomen dat een kindje van de ene onstabiele situatie in de volgende onstabiele situatie terechtkomt. Wij hebben een aparte flyer opgesteld over de mogelijkheden. Die kunt u via de mail bij ons aanvragen.

De procedure is helder. We zoeken ouders voor kinderen en geen kinderen voor ouders. Terugkijkend over de afgelopen jaren zien we wachttijden van 2 weken tot 2,5 jaar. Gemiddelde wachttijden waren de afgelopen jaren tussen de 10 – 15 maanden.
Maar aan gemiddelden heb je uiteindelijk individueel echt helemaal niks, want hoeveel tijd het kost voor er bij jullie een plaatsing is, is afhankelijk van een complex samenspel tussen factoren zoals jullie openheid, jullie draagkracht, je profiel en levensstijl enerzijds en anderzijds dat wat biologische ouders zoeken en, het allerbelangrijkste: wat de kinderen nodig hebben.

 

 

Een Amerikaanse adoptieprocedure is kostbaar omdat de kosten in het zendende land op westers niveau liggen. Lees hier meer over kosten van de Amerikaanse procedure of vraag de flyer ‘basisinformatie’ op.

Binnen de Amerikaanse cultuur speelt, net zoals in Nederland, het zelfbeschikkingsrecht van alle burgers een grote rol. In dit verband wil dat zeggen dat biologische ouders zelf zeggenschap hebben over waar ze hun kind willen laten opgroeien als ze dit zelf niet kunnen begeleiden. In de USA verblijven op dit moment zo’n 500.000 kinderen in pleegzorg (foster care). Veel biologische ouders die de keuze maken hun kind te plaatsen voor adoptie doen dat om nu en in de toekomst te voorkomen dat hun kind in pleegzorg belandt. Biologische ouders hebben overigens altijd de mogelijkheid om te kiezen voor een gezin in de USA. De contacten waarmee wij werken, plaatsen dan ook de meeste kinderen in de USA. De kinderen voor wie gekozen wordt voor interlandelijke adoptie zijn of moeilijk plaatsbaar in de USA of de geboorteouder(s) kiezen zelf heel bewust voor een plaatsing buiten de USA.

Bij de adopties van kinderen uit de USA via ANW zijn tot nu toe altijd geboortefamilies betrokken. Zij maken zelf een plan voor hun kinderen. Zolang zij nog parental rights hebben is dit hun recht. Het komt sporadisch voor dat biologische ouders voor oudere kinderen een plan maken. In de praktijk worden (oudere) kinderen en pasgeboren kinderen waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen en waarvoor biologische ouders geen plan maken door de overheid in foster care geplaatst. Er zitten ongeveer 500.000 kinderen in foster care. Al dan niet tijdelijk. Indien de parental rights komen te vervallen, beslist de overheid over de toekomst van deze kinderen. Per jaar worden ongeveer 120.000 kinderen aangemerkt als ‘adoptabel’. Dat betekent dat er vanuit foster care mogelijkheden zijn deze kinderen te adopteren via overheidsinstanties. Dat gebeurt ook op grote schaal in de USA: zo’n 60.000 kinderen per jaar vinden daar nieuwe families in eigen land. De overige 60.000 blijven dus in het foster care systeem. Het gaat dan met name over de oudere kinderen, al dan niet onderdeel van ‘sibling groups’ en met special needs (zowel sociaal als medisch). Voor deze kinderen zijn, ook in de USA, lang niet altijd adoptiegezinnen beschikbaar. Dat blijkt uit de grote aantallen adoptabele kinderen in foster care.
ANW zou hier graag een bijdrage aan willen leveren. Dat gaat helaas niet zo gemakkelijk als het klinkt: helder is dat het een zeer tijdsintensief en uitdagend traject is. Net als in Nederland is de jeugdzorg sterk gedecentraliseerd. Het is dus nagenoeg onmogelijk om deze kinderen internationaal te helpen aan nieuwe families. Voor meer informatie hierover en over de actuele situatie kun je contact opnemen met ons via info@anewway.nl.

Het specifieke open karakter van de Amerikaanse adoptieprocedure, de achtergrond van de te plaatsen kinderen en de toestemming voor mogelijke special need/medisch verhoogd risico. Ook hierover is een flyer beschikbaar die je per mail kunt opvragen bij ons.

Ja dat kan, mits je aan de juiste voorwaarden (zoals bijvoorbeeld leeftijd) voldoet. Neem daarom altijd even contact met ons op voordat je dit doet. Dit kan door ons een e-mail te sturen waarna wij je de juiste informatie zullen toesturen. Mocht je zeker weten dat overstappen kan, kun je je huidige vergunninghouder ook al meteen vragen jullie beginseltoestemming en gezinsrapport door te sturen naar ANW. Stuur ons wel altijd een e-mail met je voornemen zodat we weten waar je te bereiken bent wanneer wij deze spullen ontvangen.

Ja, het is op dit moment mogelijk dat stellen op de lijst staan voor een Nederlandse adoptiekind en zich daarnaast inschrijven bij ANW. Dat kan omdat de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming de procedure aangepast heeft, waardoor ANW in de USA kan nagaan of het profiel van een stel op een gegeven moment ter beoordeling bij een Amerikaanse biologische ouder ligt. AAO’s dienen van tevoren te weten dat hun procedure in de USA on hold gaat tijdens het keuzeproces van de Nederlandse biologische moeder. Vraag bij ons meer informatie over de procedure en de risico’s: info@anewway.nl.

ANW wordt regelmatig benaderd voor interviews, stageplaatsen, meeloopdagen en afstudeerprojecten over adoptie. Wij vinden het heel fijn dat adoptie zo leeft onder de scholieren en studenten, maar ons primaire doel is het zoeken van oplossingen voor kinderen. Wij kunnen geen stage- of meeloopdagen faciliteren en kunnen helaas niet op alle verzoeken om informatie ingaan. Alle informatie over onze organisatie en over USA-adoptie kun je vinden op deze site. Wil je meer weten over adoptie in het algemeen? Ga dan naar de site www.adoptie.nl van de Stichting Adoptie Voorzieningen. Deze site is zeer informatief en kan je goed helpen.