Kosten

Kosten

Vanzelfsprekend moeten alle adopties aan strenge internationale eisen voldoen. De eisen worden ook steeds verder aangescherpt. Dat brengt werk en dus ook kosten met zich mee, in zowel zendend als ontvangend land.
De kosten per plaatsing verschillen sterk, afhankelijk van de staat van herkomst en de achtergrond van het betrokken kindje, het tijdstip van de intended match, noodzakelijke (medische) kosten et cetera.

Om te voorkomen dat hierover misverstanden bestaan het volgende

 • Het belang van het kind staat centraal: we zoeken ouders voor kinderen, geen kinderen voor ouders.
 • AAO’s betalen niet voor (de adoptie van) een kind, ze betalen een bijdrage aan de kosten die ANW en de partners in de USA moeten maken voor de directe en indirecte werkzaamheden bij de begeleiding van geboorteouders, het zoeken naar oplossingen voor kinderen, en voor het begeleiden van de bemiddeling.
 • Er zijn kosten die gemaakt worden in het zendende land en in het ontvangende land.
 • In de USA worden de juridische kosten, de begeleidingskosten en de eventuele noodzakelijke (medische) kosten goedgekeurd door de rechtbank van de staat van herkomst. Dat gebeurt bij elke adoptiezaak afzonderlijk en opnieuw.
 • De USA is een westers land waar, om de zorgvuldigheid te waarborgen, andere kostenniveaus gelden dan in ontwikkelingslanden.
 • Adoptiebureaus in de USA hebben (net als in Nederland) een vergunning nodig. Die wordt afgegeven, gecontroleerd en onderdeel van deze procedure is de goedkeuring van de zogenaamde ‘agency fees’.
 • Ook ANW en het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijken en beoordelen elke adoptiezaak. Zo nodig worden er aanvullende vragen gesteld over bijvoorbeeld de fees en de kosten voordat er een definitieve goedkeuring wordt gegeven.
 • Voordat de adoptie definitief is en het Haags Adoptie Certificaat wordt afgegeven, kijkt de Amerikaanse overheid nogmaals heel secuur na of alles volgens de actuele wet- en regelgeving is verlopen.

Waar komt het op neer?

De kosten aan Nederlandse zijde voor AAO’s per 01 januari 2020 zijn als volgt;

 • Intake fase
  € 1.250,00 voor het intakegesprek (doorlezen en beoordelen van het gezinsrapport door het ANW team, voeren van het gesprek en beoordelen geschiktheid voor USA procedure)
 • Procedure fase
  Na acceptatie door ANW wordt bij inschrijving de algemene bijdrage betaald; € 8.700,00
  als bijdrage voor de directe en indirecte werkzaamheden die ANW voor kinderen uitvoert.
  Jaarlijks wordt het verschil tussen de betaalde algemene bijdrage en de door de RvT vastgestelde bijdrage betaald zodat niet alleen de nieuwe inschrijvers eventuele kosten stijgingen als gevolg van prijsindexeringen, veranderd beleid etecetera hoeven te betalen. Indien er geen verhoging noodzakelijk is wordt deze vanzelfsprekend niet doorberekend.
 • Procedure specifieke kosten zoals leges, juridische kosten, reiskosten, post placement kosten, eventuele juridische kosten na thuiskomst en post placement kosten.

Voor meer informatie over de opbouw van deze kosten kunt u contact met ons opnemen.

Wanneer AAO’s zouden besluiten te stoppen met de adoptieprocedure (om welke reden dan ook) of wanneer ANW danwel de Amerikaanse partner de samenwerking zou moeten beëindigen, zal er géén restitutie plaatsvinden. ANW is een non-profitorganisatie en maakt geen winst. Wij gaan ervan uit dat het opstarten van de adoptieprocedure een zeer weloverwogen keuze is.

De specifieke kosten van een USA-adoptieprocedure verschillen per casus, per staat en per contact. AAO’s kunnen contact met ons opnemen of de flyer ‘basisinformatie’ aanvragen voor meer informatie en inzicht. Daarnaast zullen de kosten ook besproken worden tijdens de oriëntatiesessie en uitgebreid besproken worden tijdens de intake, omdat er dan zicht is op de actuele situatie.