Voor wie en belangrijk om te weten?

Voor wie en belangrijk om te weten?

A New Way kan in bemiddeling nemen:

  • Heteroparen (getrouwd dan wel ongetrouwd)
  • Paren van gelijk geslacht (getrouwd dan wel ongetrouwd)
  • Alleenstaande adoptieouders

Vanzelfsprekend moet je in het bezit zijn van een geldige Beginsel Toestemming (BT) en een actueel gezinsrapport. Verder is het volgende van belang.

Leeftijd

Er mag volgens de Nederlandse wet (artikel 5 lid 6 WOBKA) niet meer dan 40 jaar leeftijdsverschil zijn tussen de adoptieouder(s) en het kindje op moment van plaatsing. In de USA gaat het meestal om plaatsing van pasgeboren en jonge kinderen. Dat betekent dat leeftijd een aandachtspunt is. Wanneer beide adoptieouders een leeftijd van 38+, 39+ of 40+ hebben, willen wij u vragen contact met ons op te nemen, zodat wij u kunnen adviseren over de mogelijkheden bij ons.

Special Need

Voor vrijwel alle kinderen die worden geplaatst vanuit de USA geldt dat er sprake is van een belaste achtergrond. Het gaat nagenoeg altijd om de plaatsing van pasgeboren kinderen en minimaal hebben deze kinderen een beladen achtergrond. U kunt bij ons de flyer ‘achtergronden kinderen’ opvragen voor meer informatie.

Om te beoordelen of jullie in bemiddeling kunnen worden genomen als beschikbare ouder(s) voor een kindje uit de USA, kijken ANW en haar USA-partners of de Raad voor de Kinderbescherming voldoende heeft getoetst of jullie open staan voor en ook de draagkracht hebben voor de meest voorkomende achtergronden (special needs) van kinderen uit de USA. Je kunt bij ons de flyer ‘raadsonderzoek’ opvragen voor meer informatie over de eisen waaraan een gezinsrapport moet voldoen als het gaat om de special needs die van belang zijn wanneer je voor een USA-adoptieprocedure kiest.

Engelse taal

Een voldoende/goede beheersing van de Engelse taal is een vereiste vanwege het mogelijke toekomstige contact met de biologische familie plus het feit dat van AAO’s tijdens de procedure een zeer actieve, zelfstandige inzet wordt verwacht, waarbij met de USA-partners in het Engels wordt gecommuniceerd.

Draagkracht

Tijdens de intake maken we een inschatting of AAO’s in staat zullen zijn om te gaan met de specifieke, emotionele en financiële risico’s die horen bij een adoptieprocedure uit de USA. Hierbij is het open karakter van de adoptie (het directe contact met de biologische familie in de toekomst) en de achtergrond van de kinderen van de Amerikaanse adoptieprocedure van groot belang. Wij adviseren onze AAO’s zich van tevoren te verdiepen in wat dit voor hen betekent.