Historie ANW

Historie ANW

Tot 2009 verliepen de adopties vanuit de USA via deelbemiddeling. Dit betekende dat Aspirant Adoptief Ouders (AAO’s) na toestemming vanuit een Nederlandse vergunninghouder alles zelf met de USA-contacten regelden. In 2009 heeft de Nederlandse politiek besloten dat deelbemiddeling op de VS niet langer mogelijk was. De belangrijkste reden hiervoor was dat er door de deelbemiddelingssituatie weinig zicht was op hoe de adopties precies verliepen. Mede hierom werd er vaak gedacht ‘dat het allemaal niet klopte’. Vanaf dat moment bleef het lange tijd onzeker hoe de USA-adoptieprocedures vorm zouden krijgen, waarbij er op een bepaald moment vanuit zowel Michael Goldstein als Adoption ARC – contacten die van oudsher procedures bemiddelden voor de interlandelijke adoptie naar Nederland – werd aangegeven dat het niet zou gaan lukken met de bestaande vergunninghouders. Dat zou het einde zijn geweest van de adopties uit de USA.

In de tussentijd heeft de Centrale Autoriteit Interlandelijke Adoptie (CA) de volledige bemiddelingstaak voor deze contacten waargenomen. Echter, de taak van de CA is niet het uitvoeren van adoptieprocedures, maar toezichthouden op de vergunninghouders en op alle individuele adoptieprocedures. Deze situatie was dan ook eindig en betekende dat de bemiddelingen vanuit de USA zouden stoppen.

Een aantal adoptieouders vond dat dit niet mocht gebeuren en heeft vrijwillig en in de vrije tijd een vergunninghouder opgericht, de vergunningaanvraag gedaan, toestemming gevraagd om voor de USA te mogen bemiddelen in zowel Nederland als in de USA en vervolgens de samenwerkingsgesprekken gevoerd met zowel ARC als Goldstein.

Dat heeft erg veel tijd, energie en inzet gekost maar het is niet onbeloond gebleven. Door de oprichting van deze vergunninghouder, Adoptiestichting A New Way, is het überhaupt nog mogelijk kinderen uit de USA veilige, liefdevolle gezinnen in Nederland te bieden: bij heterostellen, alleen-aanvragers én bij paren van gelijk geslacht!