ANW en NAS willen nieuwe CBO voor adoptie oprichten

ANW en NAS willen nieuwe CBO voor adoptie oprichten

A New Way Adoptiestichting (ANW) en de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) maken bekend dat zij zich hebben aangemeld bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid om de nieuwe Centrale Bemiddelings Organisatie (CBO) voor adoptie op te richten. De intentie van onze organisaties wordt ondersteund door collega Vergunninghouder, Stichting Meiling. In juli dit jaar heeft de Minister van Justitie en Veiligheid een oproep gedaan aan belangstellenden om zich aan te melden voor het oprichten van de nieuwe CBO voor adoptie. Na intensief overleg geven de NAS en ANW hier gehoor aan en zal een motivatie en gedetailleerd plan aan het ministerie worden overhandigd voor 1 september 2022.

De organisaties zijn er van overtuigd dat het belangrijk is dat het initiatief voor de nieuwe CBO los staat van het verleden (adopties voor 1998). Daarnaast dragen zowel de NAS als ANW al vanaf de  oprichting actief uit dat er geen enkele koppeling mag zijn tussen hulpprojecten en adoptieactiviteiten omdat deze twee zaken ethisch niet verenigbaar zijn. Ook de schijn van deze koppeling is schadelijk. Dit uitgangspunt is benoemd in het plan van eisen van de minister.

Zowel de NAS (2000) als ANW (2010) zijn opgericht na invoering van het Haags Adoptie Verdrag in Nederland (1998). Beide organisaties hebben altijd gefunctioneerd conform het Verdrag en hebben daarmee geen historie van voor het Verdrag. Onder het Verdrag hebben de NAS en ANW gezamenlijk een enorme ervaring opgedaan, juist in de periode dat adoptiebemiddeling een kentering onderging. Onze organisaties maakten daarvan deel uit en hebben actief bijgedragen aan deze omslag van denken en handelen in adoptie. Met onze gezamenlijke ervaring geeft dit garantie voor een voorspoedige transitie naar de nieuwe CBO waarbij het kind gegarandeerd centraal staat.

Het is de verwachting dat het Ministerie in het najaar 2022 een keuze zal maken ten aanzien van de partij die de CBO zal gaan vormgeven.

Via onze websites en social media accounts zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.