Adoptieprogramma Taiwan

Adoptieprogramma Taiwan

kenmerken adoptieprogramma taiwan

Voor meeste kinderen waarvoor in Taiwan een adoptieplan wordt gemaakt geldt dat zij komen uit lopende kinderbeschermingszaken waarbij de geboorteouders soms wel of soms niet nog de ouderlijke macht hebben. Kinderen waarvoor Taiwan nieuwe permanente oplossingen en gezinnen zoekt verblijven in gespecialiseerde kinderopvangfaciliteiten of pleeggezinnen waar ze de goede kwaliteit van zorg krijgen. In Taiwan is de gezondheidszorg van vergelijkbaar niveau als in Nederland.

A New Way werkt in Taiwan samen met drie verschillende adoptiebureau’s die onder controle en toezicht staan van de Taiwanese overheid:. Dit zijn Cathwel Services, Chung Yi en Child Welfare League Foundation.

Wanneer aspirant adoptief ouders zich beschikbaar stellen voor het Taiwan adoptieprogramma zullen zij zich inschrijven bij een van de bovenstaande drie adoptiebureau’s.

De matching wordt gedaan door de Taiwanese adoptiebureau’s en gaat in sommige gevallen in samenwerking met A New Way om te onderzoeken welke beschikbare profielen passend zouden zijn bij het kinddossier.

De voertaal is Mandarijn en het is vereist dat aspirant adoptief ouders zich in het Engels verstaanbaar kunnen maken.

Achtergronden kinderen

De kinderen die adoptabel zijn vanuit Taiwan laten in de meeste situaties een combinatie aan special needs zien uit de  diverse special needs categorieën. Daarnaast komt het in het Taiwanprogramma voor dat er meerdere kinderen (siblings) adoptabel zijn.

In de meeste gevallen is er veel (medische-en sociaal maatschappelijke) informatie beschikbaar over de geboorteouder(s) en/of familie en over de achtergrond van het kind bekend. De kinderen uit Taiwan variëren op moment van matching in leeftijd van circa 12 maanden tot 6 jaar

Doordat na matching de juridische procedure nog moet worden gestart kunnen aspirant adoptief ouders gemiddeld 7 tot 9 maanden na matching afreizen. Dit betekend dat kinderen op het moment van opname in het gezin vaak ouder zijn dan ten tijden van de match.

Verblijfsduur

De verblijfsduur in het Taiwan adoptieprogramma is sterk afhankelijk van de situatie en de juridische procedure. Dit kan per procedure verschillend zijn en geen enkele procedure is het zelfde.

Er zijn over het algemeen 3  scenario’s mogelijk binnen het Taiwan adoptieprogramma. In alle scenario’s is de  rechtbank in Taiwan leidend in hoe het zal verlopen.

Wie zoeken wij

Aspirant adoptief ouders die in Taiwan een adoptieprocedure kunnen starten;

  • Heteroparen (binnen een huwelijk);
  • Aspirant adoptief ouders met een medische achtergrond; dit gaat altijd in overleg het met de samenwerkingsbureau’s in Taiwan. Neem hiervoor contact op met A New Way.

In verkennende fase is A New Way aan het onderzoeken of het mogelijk is dat onderstaande aspirant adoptief ouders zich beschikbaar kunnen stellen. Neem voor de actuele mogelijkheden contact op met A New Way;

  • Alleenstaande adoptief moeder;
  • Paren van gelijk geslacht

A New Way heeft voor het Taiwan adoptieprogramma een basis informatieflyer met meer informatie over het programma. Deze is op te vragen via info@anewway.nl