Onze organisatie

Onze organisatie

Adoptiestichting A New Way (hierna: ANW) bemiddelt voor de interlandelijke adoptieprocedures uit de USA en is een non-profitorganisatie.

Doelstelling ANW

De stichting heeft, zoals beschreven in haar statuten, als algemene doelstelling om zonder winstoogmerk:
Te bemiddelen in interlandelijke adopties voor kinderen in de situatie dat: interlandelijke adoptie in het belang van het betrokken kind is, in het land van oorsprong permanente plaatsing in een (adoptie)gezin niet mogelijk of wenselijk is en het kind conform de in het land geldende wetten en regels ter adoptie beschikbaar is;
AAO’s bij te staan in de interlandelijke adoptie van een kind, binnen de grenzen en mogelijkheden van de internationale en nationale wet- en regelgeving, voor zover binnen de macht en de mogelijkheden van de stichting.

Missie & Visie

Adoptiestichting A New Way (hierna: ANW) bemiddelt voor de interlandelijke adoptieprocedures uit de USA en is een non-profitorganisatie.
Missie en visie De missie en visie van ANW is om een oplossing te bieden voor kinderen die in het land van herkomst niet kunnen worden opgevangen door een warm, liefdevol en veilig gezin. Daarvoor hebben wij in Nederland goedgekeurde AAO’s nodig, met als doel dat de kinderen kunnen opgroeien in een veilige gezinssituatie vol liefde en begrip. Het accent ligt op het belang van de kinderen, en dus niet zozeer bij de wensen, maar met name bij de capaciteiten/de draagkracht van adoptieouders.

Dat is waar we voor staan bij A New Way.

Het kind staat daarbij altijd centraal en de biologische familie speelt vaak een blijvende rol. We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar kinderen voor adoptieouders, maar naar adoptieouders voor een kind dat die ouders nodig heeft. En daar hebben we goed voorbereide, realistische Aspirant Adoptie Ouders voor nodig met de diepgewortelde wens om tot gezinsvorming te komen door een kind dat er al is of dat er al gaat komen te adopteren.