Onze organisatie

Onze organisatie

Adoptiestichting A New Way (hierna: ANW) bemiddelt voor interlandelijke adoptieprocedures en is een non-profitorganisatie.

De stichting heeft als algemene doelstelling om zonder winstoogmerk:

1. Te bemiddelen in interlandelijke adopties voor kinderen in de situatie dat: interlandelijke adoptie in het belang van het betrokken kind is, in het land van oorsprong permanente plaatsing in een (adoptie)gezin niet mogelijk of wenselijk is, en het kind conform de in het land geldende wetten en regels ter adoptie beschikbaar is.
2. Aspirant-adoptieouders (hierna: AAO’s) bij te staan in de interlandelijke adoptie van een kind, binnen de grenzen en mogelijkheden van de internationale en nationale wet- en regelgeving, voor zover binnen de macht en de mogelijkheden van de stichting.

Missie en visie

De missie en visie van ANW is om een oplossing te bieden voor kinderen die in het land van herkomst niet kunnen worden opgevangen door een warm, liefdevol en veilig gezin. Daarvoor werken we samen met partners in het buiten- en binnenland, en zoeken we goed voorbereide, realistische AAO’s die de diepgewortelde wens hebben om tot gezinsvorming te komen door een kind dat er al is, of dat er gaat komen te adopteren.

ANW zoekt niet naar kinderen voor ouders ,maar naar ouders voor kinderen. Het kind staat altijd centraal.

Dat is waar we voor staan bij ANW.