Cursus Goede Start SAV

Nieuws

Cursus Goede Start SAV

10/07/2018

Is uw kind nog geen drie jaar in uw gezin? Op 12 september aanstaande begint de opvoedcursus ‘Goede start’ bij Stichting Adoptievoorzieningen in Houten. Leer meer over wennen en hechten, de opvoeding en wissel ervaringen uit met andere ouders. Kom ook! Meer informatie

Lees meer

Cursus adoptiepubers

7/12/2017

Op 20 maart 2018 start bij Stichting Adoptievoorzieningen een cursus voor adoptieouders van (pre)pubers van 10 tot 16 jaar. In drie avonden besteden we aandacht aan puberteit en opvoeding in het algemeen én aan adoptiegerelateerde onderwerpen zoals identiteit en loyaliteit, emoties rond afgestaan zijn en zoeken naar roots. U krijgt tips over hoe u uw […]

Lees meer

Position Paper Samenwerkende Vergunninghouders

6/12/2017

Op 24 mei 2017 organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek (hoorzitting) over het in november 2016 verschenen advies van de RSJ. De Samenwerkende Vergunninghouders zijn hiervoor uitgenodigd. Ter voorbereiding hebben zij bijgaande position paper ingediend. Position Paper Samenwerkende Vergunninghouders

Lees meer

Reactie vergunninghouders n.a.v. beleidsreactie Staatssecretaris Veiligheid en Justitie

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. het verschijnen van de beleidsreactie van Staatssecretaris Dijkhoff t.a.v. de toekomst van interlandelijke adoptie. Beleidsreactie Staatssecretaris (persbericht en de inhoudelijke reactie). NOOT VOORAF; deze verklaring mag alleen en uitsluitend integraal gebruikt worden De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op 31 januari 2017 het beleidsadvies van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitite ontvangen. […]

Lees meer

Reactie A New Way n.a.v. beleidsreactie Staatssecretaris Veiligheid en Justitie

Adoptiestichting A New Way en de collega vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op 31 januari 2017 het beleidsadvies van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ontvangen. Noot vooraf; deze verklaring mag alleen en uitsluitend integraal gebruikt worden Ten aanzien van de samenwerking met de Verenigde Staten meldt de Staatssecretaris: “Ten aanzien van de Verenigde Staten kan […]

Lees meer

Reactie Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

De RSJ heeft op 02 november jl. de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd over interlandelijke adoptie. Hulp bieden in het land van herkomst is een beter middel om kinderen te beschermen dan interlandelijke adoptie schrijven zij in hun rapport. In de media is metname naar buiten gebracht dat de RSJ adviseert te stoppen met […]

Lees meer

Reactie vergunninghouders n.a.v. verschijnen advies RSJ

Verklaring samenwerkende vergunninghouders n.a.v. advies RSJ dat verschenen is op woensdag 02 november 2016. Noot vooraf; deze verklaring – mag alleen en uitsluitend en integraal gebruikt en geciteerd worden. De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op woensdag 02 november 2016 om 8:18 uur het 100 pagina’s tellende advies van de RSJ aan de Minister van Veiligheid […]

Lees meer

Nieuwe brochures en cursus SAV

16/08/2017

Nieuwe brochure over trauma en herstel Veel adoptiekinderen hebben in hun vroegste kinderjaren traumatische ervaringen opgedaan. Hun ontwikkeling kan hierdoor ernstig verstoord raken of vastlopen. De nieuwe beknopte brochure ‘Trauma en herstel bij adoptiekindre’ biedt informatie en tips voor ouders. Meer informatie. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen Laat uw kind regelmatig en al langere tijd heftig […]

Lees meer

Nieuwe website adoptieoudersonline.nl

Op 1 september 2015 is een nieuwe website met forum gelanceerd door de Stichting Adoptievoorzieningen: Adoptieoudersonline.nl. De openbare website geeft informatie over wennen en hechten in de eerste jaren na aankomst. Het besloten forum biedt adoptieouders de mogelijkheid om in een veilige omgeving ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen over de ontwikkeling van […]

Lees meer

Verklaring Vergunninghouders n.a.v. verzoek Zembla

21/04/2017

Samenwerkende Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie reageren op het verzoek van Zembla dat diverse adoptie organisaties heeft bereikt. Startpunt van het onderzoek van Zembla is het eind 2016 verschenen advies van de RSJ. De vergunninghouders hebben besloten niet mee te werken maar geven wel een verklaring af die uitsluitend integraal gebruikt mag worden. Zembla heeft de verklaring […]

Lees meer

Aandacht voor lengte adoptieverlof

4/04/2017

De Samenwerkende vergunninghouders vragen aandacht voor de lengte van het adoptieverlof. Onderstaande brief is op 03 april naar alle Tweede Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. Brief Kamercommissie inzake adoptieverlof

Lees meer

WOB verzoek Met Open Armen

31/03/2017

De drie Vergunninghouders hebben n.a.v. een eerder informatieverzoek een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) ontvangen van NRC inzake het programma Met Open Armen en de voorloper van dit programma; Grenzeloos Verlangen. In het kader van transparantie en openbaarheid kunt u in de onderstaande verklaring met bijlagen de reactie van de drie Vergunninghouders lezen. Verklaring vergunninghouders inzake […]

Lees meer

Verklaring inzake vragen over ‘Met Open Armen’

13/03/2017

Recent is door een journaliste van NRC Handelsblad een voornemen geuit om een WOB verzoek in te dienen bij de drie Vergunninghouders die betrokken zijn bij de RTL serie “Met Open Armen’. De betrokken adoptieorganisaties zijn: ANW, de NAS en Meiling. Vergunninghouders zijn als particuliere organisaties niet WOB-plichtig. Desondanks hebben de btrokken organisaties aangegeven mee […]

Lees meer

Nieuwe serie bijeenkomsten: Wachten? Heb jij even geluk!

17/05/2016

Omdat de wachtperiode voor ingeschreven aspirant adoptieouders niet mee valt heeft ANW een serie nieuwe bijeenkomsten bedacht genaamd: Wachten? Heb jij even geluk!. Het doel van de bijeenkomsten is dat de wachtperiode op een positieve manier wordt gebruikt om je verder praktisch en emotioneel voor te bereiden op de komst van een adoptiekind. De eerste […]

Lees meer

Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel

17/12/2015

De samenwerkende Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging van kinderen naar Nederland en kinderhandel die plaatsvindt onder het mom van “adoptie”. Hiervoor hebben de Vergunninghouders op 14 december jl. een brief gestuurd aan de Minister en aan de Vaste Kamercommissie van Justitie. In de brief vragen de Vergunninghouders om snel en adequaat ingrijpen in individuele […]

Lees meer

Reactie van de gezamenlijke vergunninghouders op uitzending Arena

3/12/2014

In reactie op de uitzending van Arena van deze woensdag (3 december 2014) geven de gezamenlijk vergunninghouders de volgende verklaring af: De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben besloten niet in te gaan op de uitnodiging van het discussieprogramma Arena. De omdat de opzet van het programma waarbij een discussie tussen voor- en tegenstanders interlandelijke adoptie wordt […]

Lees meer

Vergunninghouders: adoptie terug naar de essentie!

2/10/2014

Vandaag, 2 oktober 2014, heeft Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Jusititie een advies uit handen van de Vergunninghouders adoptie ontvangen met als thema het toekomst bestendig maken van het Nederlandse adoptie-werkveld. Het rapport heeft de naam “De adoptieketen in 2020” en bevat twaalf samenhangende adviezen op het gebied van (internationale) kinderbescherming, samenwerking binnen de adoptieketen, […]

Lees meer