Adoptieprogramma Bulgarije

Adoptieprogramma Bulgarije

In dit adoptieprogramma is in eerste instantie ruimte voor ongeveer 6 beschikbare AAO’s. Bij de samenstelling van de beschikbare AAO’s kijkt ANW naar de gezinssamenstelling en naar de openheid en draagkracht zoals vastgesteld in het gezinsrapport. Vanuit Bulgarije is aangegeven dat er grote behoefte is aan gezinnen die openstaan voor de opname van siblings waarbij in sommige gevallen het oudste kindje ouder is dan 6 jaar.

In Bulgarije wordt samengewerkt met de Bulgaarse vergunninghouder Anido, met een vergunning van het Ministerie in Bulgarije. De matching wordt gedaan door de overheidsinstanties ter plaatse. Rechtstreeks contact wordt niet op prijs gesteld.

Wie zoeken wij

ANW zoekt aspirant-adoptiefouders die openstaan voor kinderen met een belaste ontstaansgeschiedenis, kinderen die een moeilijke start van hun leven hebben gehad en die de eerste jaren van hun leven zijn opgegroeid in een tehuis of een pleeggezin.

Wie komt in aanmerking?

In aanmerking komen:

  • echtparen (m/v)
  • alleenaanvragers binnen een huwelijk,
  • alleenaanvragers binnen een m/v-samenlevingsrelatie en
  • vrouwelijke alleenstaanden.

Het kunnen spreken en begrijpen van de Engelse taal door minimaal één van de beide aanvragers is een vereiste.

Achtergronden kinderen

De kinderen die voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen, zijn Roma kinderen- en kinderen met een belaste ontstaansgeschiedenis dan wel een belaste achtergrond. De leeftijden variëren van circa 24 maanden tot 6 jaar. Uit de praktijk blijkt dat kinderen onder de drie jaar zelden in aanmerking komen voor interlandelijke adoptie. Ook voor kinderen met een (operabele) medische aandoening worden soms nieuwe gezinnen gezocht. Als gevolg van hun achtergrond laten sommige van deze kinderen ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen zien.

Verblijfsduur

De verblijfsduur in Bulgarije bedraagt in eerste instantie circa een week: de kennismakingsperiode met het kind. Daarna begint de procedure. Die wachten jullie in Nederland af. Circa drie tot vijf maanden later mag het kind worden opgehaald. De verblijfsduur in Bulgarije bedraagt ook dan weer één week.