Adoptieprogramma Lesotho

KENMERKEN ADOPTIEPROGRAMMA LESOTHO

Voor de kinderen waarvoor in Lesotho een adoptieplan wordt gemaakt geldt dat zij uit een kindertehuis setting komen. In sommige gevallen hebben de geboorteouder(s) afstand gedaan van hun kind. In veel gevallen is er echter sprake van een vondeling of achterlatingsituatie. Dit wil zeggen dat er weinig tot geen zicht is op de prenatale fase, de eerste levensfase of de mogelijke achtergrond van de geboorteouder(s).

A New Way werkt in het adoptieprogramma van Lesotho direct samen met het Ministerie van Social Development. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbescherming en voor de besluitvorming over de kinderen die voor adoptie in aanmerking komen. Het Ministerie heeft diverse Social Workers die verantwoordelijk zijn voor het schrijven van de rapportages die nodig zijn om voor deze kinderen een permanente oplossing te zoeken.

A New Way werkt naast het Ministerie van Social Development ook samen met een onafhankelijke Social Worker ter plaatse. Zij is de contactpersoon voor A New Way en voor aspirant adoptief ouders. Zij heeft ruime ervaring met de adoptieprocedure, de samenwerking met Nederland en begeleidt Nederlandse aspirant adoptief ouders ter plaatse bij de opname van eenkind het in het gezin.

Lesotho is aangesloten bij het Haags Adoptie Verdrag. Daarnaast heeft Lesotho een eigen wet-en regelgeving ter bescherming van kinderen en families.

De matching vindt plaats in Lesotho plaats de vorm van matchmeetings. De matchmeetings vinden op een aantal momenten per jaar plaats. Gedurende deze matchmeetings worden alle kinderen die in Lesotho adoptabel worden geacht besproken.

De voertaal in de procedure is Engels.

Achtergronden kinderen

Kinderen in Lesotho groeien op in een gespecialiseerde kinderopvangfaciliteiten waar ze de goede kwaliteit van zorg ontvangen. Ze worden regelmatig gezien en geobserveerd door een social worker in het kindertehuis, volgen onderwijs en indien nodig worden zij medisch gevolgd door een arts. Over de achtergrond van het kind is, vanaf het moment van opname in een kindertehuis, wel medische en sociaal maatschappelijke informatie bekend.

De kinderen variëren in leeftijd van 9 maanden tot 6 jaar.

Verblijfsduur

De verblijfsduur in Lesotho bedraagt 2 tot 4 weken.

Wie zoeken wij

Aspirant adoptief ouders die in Lesotho een adoptieprocedure kunnen starten:

  • Heteroparen (binnen een huwelijk); *Belangrijk om aan te geven is dat de beginseltoestemming altijd op beide namen moet staan.
  • Alleenstaande adoptief moeder;
  • Aspirant adoptief ouder(s) met een medische achtergrond. *Dit wordt vooraf met het Ministerie van Social Development in Lesotho besproken om te kijken naar mogelijkheden waarbij de kans bestaat het niet mogelijk is
  • Aanvragers binnen een samenlevingsrelatie, mits deze relatie minimaal 7 jaar bestaat en ook in het gezinsrapport is verwoord.

Adoptie door alleen aanvragers binnen een huwelijk is niet mogelijk.

A New Way heeft voor het Lesotho adoptieprogramma een basis informatieflyer met meer informatie over het programma. Deze is op te vragen via info@anewway.nl