Adoptieprogramma Lesotho

Adoptieprogramma Lesotho

In dit adoptieprogramma is elk jaar ruimte voor ongeveer 6 beschikbare Aspirant Adoptief Ouders. Bij de samenstelling van de beschikbare AAO’s kijkt ANW naar de gezinssamenstelling en naar de openheid en draagkracht zoals vastgesteld in het gezinsrapport. De gemiddelde beschikbaarheidstijd op basis van de actuele informatie geschat op 2 tot 2,5 jaar.

In Lesotho wordt rechtstreeks samengewerkt met het Ministerie. De voertaal in de procedure is Engels. De matching wordt gedaan door de overheidsinstanties ter plaatse.

Wie zoeken wij

ANW zoekt AAO’s die openstaan voor kinderen met een belaste ontstaansgeschiedenis, kinderen die een moeilijke start van hun leven hebben gehad en die de eerste jaren van hun leven zijn opgegroeid in een tehuis.

Wie komt in aanmerking

In aanmerking komen:

  • echtparen uitsluitend man/vrouw
  • alleen aanvragers binnen een huwelijk
  • alleenstaande vrouwen
  • aanvragers binnen een samenlevingsrelatie, mits deze relatie minimaal 7 jaar bestaat en ook in het gezinsrapport is verwoord.

Adoptie door alleen aanvragers binnen huwelijk is niet mogelijk. Een alleenstaande vrouw kan alleen adopteren wanneer het haar eerste of tweede kind betreft

Achtergronden kinderen

De kinderen hebben een belaste ontstaansgeschiedenis dan wel een belaste achtergrond en variëren in leeftijd van circa 9 maanden tot 6 jaar. Het betreft vaak vondelingen. Ondervoede als ook Hiv-positieve kinderen komen in Lesotho regelmatig voor.

Verblijfsduur

De verblijfsduur in Lesotho bedraagt circa 3 weken. Alleen reizen is mogelijk.