Ons team

A New Way is opgericht door adoptieouders. De (kleine) organisatie wordt dagelijks gerund door professionals met ruime werkervaring in organisatiemanagement, communicatie, begeleiding, counseling en pedagogische vraagstukken. Daarnaast is een aantal van ons ook ervaringsdeskundige.

Raad van Toezicht

  • Ruud Olde (jurist)
  • Daniël Klink (arts)
  • Dorien van Esdonk (financieel adviseur)

De raad van toezicht ziet erop toe dat de adoptieprocedures plaatsvinden binnen de gestelde wettelijke kaders: de WOBKA, het Haags Adoptieverdrag en het kwaliteitskader voor vergunninghouders.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur ziet erop toe dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt. Om de kosten voor een procedure zo laag mogelijk te houden aan Nederlandse zijde, is het bestuur nauw betrokken bij het primaire proces: bij zowel de directe als de indirecte werkzaamheden.

Sanne Buursink-de Graaf is als algemeen bestuurder eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering bij A New Way, voor het strategisch beleid, de buitenlandse contacten en de adoptieprocedures: oriëntatie, intake, begeleiding van een intended match, en de matches.

Patricia van der Burgt is als bestuurder medeverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het strategisch beleid, de buitenlandse contacten en de adoptieprocedures: oriëntatie, intake, begeleiding van een (intended) match, en de matches. Patricia is eindverantwoordelijk voor het sociaalpedagogisch beleid: voorbereiding van de intake, advies bij plaatsingsvoorstel en nazorgbeleid. Daarnaast houdt zij toezicht op de financiën en het kwaliteitsmanagement, waaronder ook de naleving van de AVG. Zie hiervoor ANW & privacy.

Organisatie:

Bo Merkus is als bureaucoördinator het eerste aanspreekpunt voor aspirant-adoptieouders en adoptieouders.

Claudia van Meltvoort is Social Worker bij A New Way en verantwoordelijk voor alle sociale aspecten die bij een adoptieprocedure komen kijken. Daarnaast is zij ondersteunend bij de orientatie, de intakeprocedure, tijdens een match en volgt zij adoptiegezinnen een bepaalde periode wanneer er een kindje in het gezin is opgenomen.