Ons team

A New Way is opgericht door adoptieouders. De (kleine) organisatie wordt dagelijks gerund door professionals met ruime werkervaring in organisatiemanagement, communicatie, begeleiding, counseling en pedagogische vraagstukken. Daarnaast is een aantal van ons ook ervaringsdeskundige.

Raad van Toezicht:

  • Ruud Olde (jurist)
  • Daniël Klink (arts)
  • Dorien van Esdonk (financieel adviseur)

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de adoptieprocedures plaatsvinden binnen de gestelde wettelijke kaders: de WOBKA, het Haags Adoptieverdrag en het kwaliteitskader voor vergunninghouders.

Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur ziet erop toe dat er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt en, om de kosten voor een procedure zo laag mogelijk te houden aan Nederlandse zijde, is het bestuur nauw betrokken bij het primaire proces: bij zowel de directe als de indirecte werkzaamheden.

Sanne Buursink-de Graaf: is als algemeen bestuurder eindverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering bij A New Way, voor het strategische beleid, de buitenlandse contacten en de adoptieprocedures (oriëntatie, intake, begeleiding van een intended match, en de matches).

Patricia van der Burgt: is als bestuurder medeverantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het strategische beleid, de buitenlandse contacten en de adoptieprocedures (oriëntatie, intake, begeleiding van een intended match, en de matches) en eindverantwoordelijk voor het sociaalpedagogisch beleid (voorbereiding van de intake, advies bij plaatsingsvoorstel en nazorgbeleid).

Daarnaast houdt zij toezicht op de financiën, het kwaliteitsmanagement (waaronder ook de naleving van de AVG-zie hiervoor ANW & Privacy)

Organisatie:

Bo Merkus: is als bureaucoördinator het eerste aanspreekpunt voor aspirant adoptieouders en adoptieouders

Claudia van Meltvoort: administratieve ondersteuning

Kim Beek: financieel-administratieve ondersteuning