Werkwijze

Werkwijze

Een adoptieprocedure is voor iedereen die erbij betrokken is een emotioneel proces.

Voor de biologische ouders die het besluit nemen dat zij niet voor hun kindje kunnen of willen zorgen zoals zij vinden dat hun kind dat verdiend en een plan maken

Voor de biologische ouders die hun kindje ergens achter laten in de hoop dat iemand met een goed hart zich over hen gaat ontfermen.

Voor de biologische ouders waarvan de Staat vind dat zij niet langer voor hun kinderen mogen zorgen.

Voor de aspirant adoptieouders die vaak een lange weg moeten afleggen om uiteindelijk te mogen en kunnen adopteren.

Maar bovenal voor het kind dat niet om deze situatie heeft gevraagd en in zijn of haar leven een plek moet gaan geven aan het feit dat het niet bij zijn of haar biologische familie kon opgroeien.

Bij adoptieprocedures staat het belang van het kind nu en in de toekomst centraal.

Bij ANW kiezen we er bewust voor dit emotionele proces positief realistisch te benaderen.

De werkzaamheden van ANW zijn echter altijd gefocust op de kinderen: alle inzet is erop gericht dat zij later kunnen terugkijken op een adoptieprocedure waarin ANW en haar partners binnen de kaders van de op dat moment geldende wet- en regelgeving zorgvuldig de procedures hebben vormgegeven, uitgevoerd en gecontroleerd.

Hoewel de missie van ANW dus primair gericht is op kinderen, kennen we de route die jullie als aspirant adoptieouders gaan afleggen. De onzekerheid, de vragen, de angst, het dubbele gevoel en de vreugde.

We zijn er om jullie te helpen, gevraagd en ongevraagd te adviseren maar vooral ook om toezicht te houden op de procedure en op alle (ethische) wet- & regelgeving die in acht genomen moet worden.

Dat doen we zo zorgvuldig en zo transparant en efficiƫnt als mogelijk en altijd binnen de wettelijke kaders.

Maar ook door gedurende het emotionele intensieve traject de verbinding te blijven zoeken. Hiervoor heeft ANW met alle beschikbare Aspirant Adoptief Ouders naast het contact per mail minimaal eens per jaar persoonlijk contact en zijn er gedurende het jaar diverse momenten waarop beschikbare ouders zich verder kunnen verdiepen en voorbereiden, elkaar kunnen ontmoeten en contact kunnen houden met de lopende procedure.

Ook na de afronding van de adoptie blijft ANW op de achtergrond beschikbaar; voor het delen van jullie mooie gezinservaringen maar ook voor de moeilijke en uitdagende momenten. En straks natuurlijk wanneer jullie kind op zoek gaat en zich bij ons komt melden voor inzage in de adoptiedossiers.

Voor de zo gewenste positieve en open samenwerking met adoptieouders is het erg belangrijk dat zij een realistisch beeld en realistische verwachtingen hebben en dat we met wederzijds respect en vertrouwen kunnen werken.