Werkwijze

Werkwijze

Een adoptieprocedure is voor iedereen een emotioneel proces. Voor de biologische ouders die voor de meest heftige en moeilijke keuze van hun leven staan wanneer ze besluiten hun kindje te plaatsen bij een adoptiegezin. Voor de aspirant adoptieouders die vaak een lange weg moeten afleggen om uiteindelijk te mogen en kunnen adopteren. En bovenal voor het kind dat niet om deze situatie heeft gevraagd en met het gegeven moet leven niet bij zijn of haar biologische familie te kunnen opgroeien.

Bij adoptieprocedures staat het belang van het kind nu en in de toekomst centraal. De werkzaamheden van ANW zijn daarom gefocust op de kinderen: alle inzet is erop gericht dat zij later als geadopteerden kunnen terugkijken op een adoptieprocedure waarin ANW en haar Amerikaanse partners binnen de kaders van de op dat moment geldende wet- en regelgeving zorgvuldig de procedures hebben vormgegeven, uitgevoerd en gecontroleerd, rekening houdend met wat de biologische familie voor hen wilde.

Hoewel de missie van ANW dus primair gericht is op kinderen, kennen we de route die jullie als aspirant adoptieouders gaan afleggen. De onzekerheid, de vragen, de angst, het dubbele gevoel en de vreugde. We zijn er om jullie te helpen, maar vooral ook om toezicht te houden op de procedure en op alle (ethische) wet- & regelgeving die in acht genomen moet worden. Dat doen we zo zorgvuldig en zo transparant en efficiënt mogelijk.

Voor een positieve en open samenwerking met adoptieouders is het erg belangrijk dat zij een realistisch beeld en realistische verwachtingen hebben en dat we met wederzijds respect en vertrouwen kunnen werken. ANW is altijd gericht op de belangen van kinderen, nu en in de toekomst. Dezelfde focus verwachten wij ook van adoptieouders.