Financiering

Financiering

De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen dat AAO’s zelf de volledige kosten dragen voor de procedurele kosten die samenhangen met adoptieprocedures. ANW is van mening dat dit een gemiste kans is voor veel kinderen. De kosten die samenhangen met adoptieprocedures zijn de afgelopen jaren enorm gestegen onder invloed van de toenemende wet- en regelgeving. Dat willen we ook met elkaar, maar gecombineerd met het feit dat de samenleving en overheid financieel niet meer ondersteunt, maakt het het doorlopen van een adoptieprocedure zeer kostbaar en niet voor iedereen haalbaar.

In elke adoptieprocedure is er sprake van procedurele kosten aan de zijde van het zendende land en kosten aan de zijde van het ontvangende land (Nederland). De kosten in het zendende land verschillen enorm per land. Ze hangen af van de levensstandaard maar ook van de mate waarin en de wijze waarop de overheid van het zendende land een bijdrage levert. Per adoptieprogramma worden de kosten vooraf in kaart gebracht waarbij altijd geldt dat zaken gedurende de procedure kunnen veranderen.

Binnen ANW werken we vanuit het collectiviteitsprincipe: alle beschikbare AAO’s betalen hetzelfde bedrag voor de intake, aan de start van de inschrijving, de op dat moment geldende bijdrage in de bureaukosten, zoals vastgesteld door onze Raad van Toezicht. Elk jaar betalen AAO’s de bijdrage die is vastgesteld voor het jaarwerk op hun dossier en de eventuele stijging van de bureaukosten.