Financiering

Financiering

De Nederlandse samenleving en overheid heeft ervoor gekozen dat Aspirant Adoptief Ouders zelf de volledige kosten dragen voor de procedurele kosten die samenhangen met adoptieprocedures. ANW is van mening is dat dit een gemiste kans creëert voor veel kinderen. De kosten die samenhangen met adoptieprocedures zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen onder invloed van de toenemende wet-en regelgeving. Dat willen we ook met elkaar maar tgecombineerd met het feit dat de samenleving en overheid financieel niet meer ondersteunt maakt het het doorlopen van een adoptieprocedure zeer kostbaar en niet voor iedereen haalbaar.

Terwijl je inkomen niet perse wat zegt over de kwaliteit van je ouderschap en de mogelijkheid een kind waarvoor de biologische ouders niet kunnen, willen of mogen zorgen een nieuw gezin te geven.

In elke adoptieprocedure is er sprake van procedurele kosten aan de zijde van het zendende land en kosten aan de zijde van het ontvangende land (Nederland). De kosten in het zendende land verschillen enorm per land. Het hangt af van de levenstandaard maar bijvoorbeeld ook van de mate waarin en de wijze waarop de overheid van het zendende land een bijdrage levert. Per adoptieprogramma wordt dit vooraf in kaart gebracht waarbij altijd geldt dat zaken onderweg kunnen veranderen.

Binnen ANW werken we vanuit het collectiviteitsprincipe; alle beschikbare AAO’s betalen hetzelfde bedrag voor de intake en aan de start van de inschrijving de op dat moment geldende bijdrage in de bureaukosten zoals vastgesteld door onze Raad van Toezicht. Elk jaar betalen AAO’s het de bijdrage die is vastgesteld voor het jaarwerk op hun dossier en de eventuele stijging van de bureaukosten.