Gezamenlijke bekendmaking Stichting Kind en Toekomst en Adoptiestichting A New Way

Nieuws & agenda

Gezamenlijke bekendmaking Stichting Kind en Toekomst en Adoptiestichting A New Way

5/03/2020

Stichting Kind en Toekomst heeft in oktober 2019 bekend gemaakt haar vergunning voor interlandelijke adoptie in oktober 2020 niet opnieuw te verlengen. Dit besluit is niet lichtvaardig genomen. De afgelopen jaren blijkt dat door de terugloop van het aantal beschikbare aspirant adoptief ouders, de verbeterde jeugdzorg in landen van herkomst en de openheid en draagkracht […]

Lees meer

Nieuw boek ‘Dit huis is een thuis’

14/10/2019

Op 1 november – in de Week van de Pleegzorg – verschijnt het boek ‘Dit huis is een thuis – Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’ van o.a. Prof. dr. Femmie Juffer. In zestien verhalen vertellen jongeren van vijftien tot twintig jaar over hun ervaringen met het opgroeien in een multicultureel adoptiegezin, pleeggezin of gezinshuis. […]

Lees meer

Forum Adoptieoudersonline

23/04/2019

Het forum Adoptieoudersonline is voortaan open voor alle adoptieouders met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Op het forum delen nu ruim 1.100 adoptieouders hun ervaringen, zorgen én tips rond de opvoeding met elkaar in een veilige, besloten omgeving. Wat het forum verder uniek maakt, is dat nazorgmedewerkers van Stichting Adoptievoorzieningen vanuit hun deskundigheid […]

Lees meer

Inspectierapport in kader van vergunningverlenging

14/02/2019

Op 14 februari 2019 is het Inspectierapport “Gezond vertrouwen” inzake het functioneren van Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie, Adoptiestichting A New Way (hierna ANW) openbaar geworden. Wij zijn zeer tevreden over de uitkomst. Hieronder het Inspectierapport en onze reactie en verbeterplan op het Inspectierapport. Inspectie rapport over A New Way 2019 02 14 reactie op rapportage inspectie […]

Lees meer