Opschorting interlandelijke adoptie ongefundeerd

Opschorting interlandelijke adoptie ongefundeerd

Uit de beantwoording van Kamervragen en een brief van de commissie blijkt dat er geen redelijke grond is voor
opschorting van interlandelijke adoptie. De Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie roepen daarom de
minister en de Tweede Kamer op om de tijdelijke adoptieopschorting met onmiddellijke ingang ongedaan te
maken.

Hieronder treft u het volgende aan:
1. Persbericht gezamenlijke vergunninghouders;
2. Beantwoording 125 Kamervragen
3. Brief Commissie Joustra gericht aan de Minister
4. Nadere analyse ANW m.b.t. meest relevante bronnen Commissie Joustra
5. Lijst van woordvoerders Tweede Kamer m.b.t. interlandelijke adoptie

2021 05 17 persbericht opschorting interlandelijke adoptie blijkt ongefundeerd

Anntwoorden MJ&V op TK vragen

Brief Commissie Joustra aan Minister 18 maart 2021

Analyse VS bronmateriaal Commissie Joustra

Overzicht woordvoerders Interlandelijke adoptie Tweede Kamer