Verklaring A New Way n.a.v. berichtgeving media

Verklaring A New Way n.a.v. berichtgeving media

Verklaring Adoptiestichting A New Way n.a.v. de berichtgeving in de media

Noot vooraf; deze verklaring mag alleen en uitsluitendĀ  integraal gebruikt worden

Nijmegen, 5 februari 2021

Adoptiestichting A New Way heeft kennisgenomen van de berichten in de media over het advies van de Commissie Joustra waarin wordt opgeroepen (voorlopig) te stoppen met Interlandelijke adoptie.

In de afgelopen periode heeft de Commissie Joustra onderzoek gedaan naar de feitelijke gang van zaken rondom adopties in de periode 1967-1998 en de rol van de Nederlandse overheid hierin.

In 1998 is het Haags Adoptie Verdrag van kracht geworden.

De Commissie presenteert aanstaande maandag haar bevindingen. Het rapport wordt ook dan pas openbaar. Vooruitlopend hierop is dit advies naar buiten gelekt. Voor ANW en andere betrokkenen is het niet mogelijk om inhoudelijk in te gaan op het rapport; de conclusies over de periode (1967-1998) waarop het onderzoek zich heeft gericht enerzijds alsook de reden waarom mogelijk wordt opgeroepen tot het (tijdelijk) stopzetten van huidige procedures zijn ons onbekend.

Adoptiestichting A New Way heeft in 2010 een vergunning gekregen voor de bemiddeling bij interlandelijke adopties.

Einde verklaring