Inspectierapport in kader van vergunningverlenging

Inspectierapport in kader van vergunningverlenging

Op 14 februari 2019 is het Inspectierapport “Gezond vertrouwen” inzake het functioneren van
Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie, Adoptiestichting A New Way (hierna ANW)
openbaar geworden.

Wij zijn zeer tevreden over de uitkomst. Hieronder het Inspectierapport en onze reactie en verbeterplan op het Inspectierapport.

Inspectie rapport over A New Way

2019 02 14 reactie op rapportage inspectie website