Adoptieprogramma Slowakije

Adoptieprogramma Slowakije

In dit adoptieprogramma is elk jaar ruimte voor ongeveer 6 beschikbare aspirant-adoptieouders. Bij de samenstelling van de beschikbare AAO’s kijkt ANW naar de gezinssamenstelling en naar de openheid en draagkracht zoals vastgesteld in het gezinsrapport. De beschikbaarheidstijd wordt op basis van actuele informatie op dit moment geschat op 2 tot 2,5 jaar.

In Slowakije wordt rechtsreeks samengewerkt met het Ministerie. De matching wordt gedaan door de overheidsinstanties. De voertaal in de procedure is Slowaaks wat betekent dat er heel veel vertaalwerk moet worden uitgevoerd.

Wie zoeken wij

ANW zoekt AAO’s die openstaan voor kinderen met een belaste ontstaansgeschiedenis, kinderen die een moeilijke start van hun leven hebben gehad en die de eerste jaren van hun leven zijn opgegroeid in een tehuis of een pleeggezin.

Vanuit Slowakije is aangegeven dat er grote behoefte is aan gezinnen die openstaan voor de opname van siblings en triblings waarbij in sommige gevallen het oudste kindje ouder is dan 6 jaar.

Wie komt in aanmerking

Alleen m/v-echtparen kunnen adopteren in Slowakije. Wettelijk kunnen ook alleenstaanden en alleenaanvragers binnen een samenlevingsrelatie adopteren, maar de praktijk wijst uit dat er niet tot een toewijzing wordt overgegaan. Adopties binnen een huwelijksrelatie krijgen duidelijk voorrang. Men staat kritisch tegenover echtparen voor wie het een 2e huwelijk betreft. Het kunnen spreken en begrijpen van de Engelse of Duitse taal is een vereiste. Het leeftijdsverschil tussen de oudste ouder en het te adopteren kind mag maximaal 40 jaar zijn. Het bruto jaarinkomen moet minimaal 1,5 maal het minimumloon zijn.

Achtergronden kinderen

De kinderen die voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen zijn kinderen met een belaste ontstaansgeschiedenis dan wel. een belaste achtergrond. De leeftijden variëren van circa 36 maanden tot 6 jaar. Ook voor kinderen met een (operabele) medische aandoening worden soms nieuwe gezinnen gezocht. Als gevolg van hun achtergrond laten sommige van deze kinderen ontwikkelingsachterstanden of gedragsproblemen zien.

Verblijfsduur

De verblijfsduur in Slowakije is circa vier weken. Daarna reizen jullie met jullie kind naar Nederland om vervolgens samen met jullie kind na één jaar nog een keer terug te keren voor de laatste rechtszaak. De verblijfsduur betreft dan slechts enkele dagen.